Egzamin na Teams

Egzaminy pisemne odbędą się w maju lub czerwcu zdalnie na Microsoft Teams. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 12 zadań, czas 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedz słuchacz otrzymuje 1 punkt. Data i godzina do uzgodnienia.
Przeliczenie punktów na oceny: 4 – 5 punktów – ocena dopuszczająca, 6 – 8 punktów – ocena dostateczna, 9 – 10 punktów –
ocena dobra, 11 – 12 punktów ocena bardzo dobra.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *