Rachunek prawdopodobieństwa

  1. Rzucany dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania wyniku 12?
  2. Ile istnieje permutacji zbioru złożonego z 7 różnych elementów?
  3. Rzucamy trzema symetrycznymi monetami. Podaj prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch reszek?
  4. W urnie znajdują się dwie kule białe, trzy czarne i jedna czerwona. Z tej urny losujemy kulę, po czym wkładamy ją do urny i losujemy drugi raz. Jakie jest prawdopodobieństwo, że obie wylosowane kule będą czarne?
  5. Rzucamy dwiema monetami. Ile istnieje wszystkich możliwych wyników rzutu?
  6. Wybieramy losowo jedną literę z wyrazu MATEMATYKA. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to litera A.
  7. Ze zbioru cyfr wybieramy kolejno dwie bez zwracania. Ile możemy w ten sposób otrzymać różnych liczb dwucyfrowych?
  8. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania karety bezpośrednio z rozdania z talii 24 kart.
  9. Ile liczb trzycyfrowych podzielnych przez 5 można otrzymać z cyfr {0,1,2,3,4,5,6.7,8,9}.
  10. Z klasy liczącej 30 uczniów, w tym 14 dziewcząt i 16 chłopców, losujemy 3 osobową delegację. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 2 dziewczyn i jednego chłopca.