Rachunek algebraiczny

 1. Dane są zbiory: A = {1,2,4,5,8} i B = {2,3,5,6 10}. Wyznacz A∩B, A∪B, B\A.
 2. Dane są zbiory: A = {2,7} i B = {1,2,5,7,9}. Wyznacz A∩B, A∪B, A\B.
 3. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A= (–5,1) i B= (0,3), a następnie wyznacz:
  A∩B, A∪B, B\A.
 4. A = (–4,2 〉; B = 〈 0,3). Wyznacz A B i A B.
 5. Oblicz 23 · 22 · 21 =
 6. Oblicz 42 · 23 · 81 =
 7. Zapisz w postaci 2 do odpowiedniej potęgi: √8; 4√2; (√2)– 4.
 8. Oblicz:
  5 · 104 : 25 · 102.
  441000000 : 0,21
  (2x + 3)2
  (2 + 2)2
  (x – 3)(x + 3).
 9. Rozwiąż równania: |x – 1| = 5; |2x + 4| = 6; |0,5x – 1| = 3.
 10. Rozwiąż nierówność: |x + 2| > 3; |2x – 1| ≤ 7.
 11. Rozwiąż układy równań:
  \begin{cases} x+y=5\\2x-y=1\end{cases}

  \begin{cases} 2x+y=8\\x+2y=-1\end{cases}

  \begin{cases} x+2y=2\\2x+5y=-3\end{cases}

  \begin{cases} 3x+y=2\\x-3y=-6\end{cases}

 12. Zamień ułamek okresowy na zwykły: 0,(3); 0,(5); 1,(4); 2,(11); 3,1(2).
 13. Oblicz 5% z 125 zł.
 14. Wykonaj działanie: 15% z 75zł + 8% z 40 zł.
 15. 80 zł stanowi 5% pewnej liczby. Jaka to liczba?
 16. Buty kosztujące 160 zł zostały przecenione o 15%. Ile kosztują po przecenie?