Kryteria oceniania

Ocena pracy kontrolnej z matematyki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych / Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Rok szkolny 2015/2016

Zadanie nr 1 (0 – 1 pkt)
Zadanie nr 2 (0 – 1 pkt)
Zadanie nr 3 (0 – 1 pkt)
Zadanie nr 4 (0 – 1 pkt)
Zadanie nr 5 (0 – 1 pkt)
Zadanie nr 6 (0 – 1 pkt)
Zadanie nr 7 (0 – 1 pkt)
Zadanie nr 8 (0 – 1 pkt)

Maksymalnie można uzyskać 8 punktów, które są przeliczane na ocenę według poniższej skali:

8 pkt – bardzo dobry
7– 6 pkt – dobry
5 – 4 pkt – dostateczny
3 pkt – dopuszczający
2 – 0 pkt – niedostateczny