Bryły

 1. Przekątna ściany bocznej sześcianu ma długość 2√6 . Oblicz objętość tego sześcianu.
 2. Oblicz objętość sześcianu, którego przekątna wynosi 4√3 .
 3. Objętość graniastosłupa prawidłowego o wysokości 4 cm i krawędzi podstawy 3 cm jest równa 9√3 . Jaką figurą jest podstaw tego graniastosłupa?
 4. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym przekątna o długości 8√6 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°.
 5. Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma wysokość równą 7 i przekątną nachyloną do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz pole podstawy.
 6. Graniastosłup prawidłowy trójkątny ma długość podstawy ma 3 cm. Przekątna ściany bocznej jest nachylona do wysokości pod katem 30°. Oblicz objętość.
 7. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 5 cm i wysokości 10 cm.
 8. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi długości 10 i wysokości 15.
 9. Przekątna sześcianu jest większa od przekątnej ściany o 3 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.
 10. Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 118 cm2, a jego przekątna ma długość √78 cm. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu.
 11. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego, którego podstawą jest romb o przekątnych 12 i 6 cm, a przekątna ściany bocznej ma 22 cm.
 12. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie krawędzie mają długość 5 cm.
  Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny. Przekątne ścian bocznych mają długości: 4 cm, 5 cm i 6 cm. Oblicz objętość.
 13. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny. Przekątne ścian bocznych mają długości: 4 cm, 5 cm i 6 cm. Oblicz objętość.
 14. Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 4 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz objętość.
 15. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o długości podstawy 4 i wysokości 8.
 16. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o długości krawędzi podstawy 8 i długości krawędzi bocznej 10.
 17. Jaka jest objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 6 i długości krawędzi bocznej 8?
 18. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 4 i przekątnej ściany bocznej równej 6.
 19. Oblicz pole powierzchni walca o promieniu podstawy 4 cm i wysokości 7 cm.
 20. Po rozłożeniu powierzchnia boczna walca jest prostokątem o wymiarach 6л na 8. Jaka jest objętość tego walca, jeśli jego wysokość wynosi 6л?
 21. Jaka jest wysokość walca, którego średnica podstawy jest równa 12, a objętość 72л?
 22. Czy w puszce, która ma kształt walca o wysokości i średnicy podstawy równej 40 cm, zmieści się 5 litrów farby?
 23. Oblicz pole powierzchni i objętość stożka o wysokości 2,5 i długości tworzącej 6,5?
 24. Powierzchnia boczna stożka po rozłożeniu jest półkolem o promieniu 12 cm. Oblicz objętość tego stożka.
 25. Z materiału w kształcie półkola o średnicy 4 m uszyto powierzchnię boczną namiotu. Ile materiału trzeba jeszcze użyć na podłogę tego namiotu?
 26. Kubek w kształcie stożka ma wysokość 12 cm i średnicę 10 cm, kubek w kształcie walca ma wysokość 12 cm i średnicę 6 cm. W którym kubku zmieści się więcej wody?
 27. Kąt rozwarcia stożka ma 120°, a średnica podstawy 6√3 . Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość stożka.
 28. Oblicz pole powierzchni i objętość kuli o promieniu 4 cm.
 29. Objętość kuli jest równa 100 cm3. Oblicz promień tej kuli.
 30. Na obozie harcerze gotują zupę w naczyniu w kształcie półkuli o średnicy 20 cm. Czy wystarczy zupy dla 8 harcerzy, jeśli każdy ma dostać 0,5 l zupy?