Planimetria z trygonometrią

 1. Dany jest trapez równoramienny o podstawach długości 8 i 4 oraz kącie ostrym 45°. Oblicz jego obwód i pole?
 2. Trójkąt prostokątny o podstawie 10 ma kąt przy podstawie 60°. Oblicz obwód i pole tego trójkąta.
 3. Drabina o długości 2,5 m po oparciu o ścianę sięga wysokości 2m. Jak wysoko sięgnie drabina o długości 3, 5 m., gdy ustawimy ją pod tym samym kątem?
 4. Ile jest równy obwód kwadratu o przekątnej 4?
 5. Oblicz obwód trójkąta równobocznego o wysokości równej 6?
 6. Przekątne rombu mają długość 16 i 12. Oblicz pole i obwód tego rombu.
 7. Naciągnięty sznurek o długości 30m, na którego końcu znajduje się latawiec, tworzy z poziomą ziemią kat 60°. Na jakiej wysokości znajduje się latawiec?
 8. Znajdź wartość cosa, wiedząc, że sinα = \frac {2} {3}.
 9. Oblicz ilość przekątnych w siedmiokącie foremnym.
 10. Oblicz sumę katów w ośmiokącie foremnym, ile stopni ma jeden kąt?
 11. Mniejsza przekątna w trapezie prostokątnym dzieli go na trójkąt równoboczny i prostokątny. Dłuższa podstawa trapezu ma długość 6. Oblicz obwód tego trapezu.