e-Edukacja

W związku z obowiązkiem edukacji zdalnej od dnia 25 marca 2020 do odwołania na tej stronie będę pojawiały się materiały, zadania oraz pomoce naukowe. Już teraz zachęcam do regularnego rozwiązywania zadań i przypominam o terminowym składaniu prac kontrolnych, które na tę chwilę są podstawą do dopuszczenia do egzaminu.


Klasa I F Klasa II E Klasa III D
Ćwiczenia i zadania – część 1
Ćwiczenia i zadania – część 2
Ćwiczenia i zadania – część 3
Praca kontrolna
Egzamin pisemny
Ćwiczenia i zadania – część 1
Ćwiczenia i zadania – część 2
Ćwiczenia i zadania – część 3
Praca kontrolna
Egzamin pisemny
Ćwiczenia i zadania – część 1
Ćwiczenia i zadania – część 2
Ćwiczenia i zadania – część 3
Praca kontrolna
Egzamin pisemny
Klasa IV C Klasa V B Klasa VI G
Ćwiczenia i zadania – część 1
Ćwiczenia i zadania – część 2
Ćwiczenia i zadania – część 3
Praca kontrolna
Egzamin pisemny
Ćwiczenia i zadania – część 1
Ćwiczenia i zadania – część 2
Ćwiczenia i zadania – część 3
Praca kontrolna
Egzamin pisemny
Ćwiczenia i zadania – część 1
Praca kontrolna
Egzamin pisemny