Lekcje wideo I G

Liczby całkowite i ułamki
https://www.youtube.com/watch?v=RROWycx2pIU

Rozwinięcia dziesiętne
https://www.youtube.com/watch?v=S-DVJMHlU4Q

Pierwiastki liczb
https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U

Potęgowanie liczb
https://www.youtube.com/watch?v=hxnE9m65MsM

Działania na potęgach
https://www.youtube.com/watch?v=8_aT6jreII0

Działania na pierwiastkach
https://www.youtube.com/watch?v=6P_ZGAtH_z8

Notacja wykładnicza
https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI

Obliczenia procentowe
https://www.youtube.com/watch?v=iAnLE1ueNLk

Przedziały liczbowe
https://www.youtube.com/watch?v=7T_DE_mZTBo

Rozwiązywanie równań z 1 niewiadomą
https://www.youtube.com/watch?v=qdWyk3h6kF0

Nierówności z 1 niewiadomą
https://www.youtube.com/watch?v=PJJYmGemnM0

Rozwiązywanie układów równań
https://www.youtube.com/watch?v=NKO7lDowNqg

Wzory skróconego mnożenia
https://www.youtube.com/watch?v=tcMep5Kjq4E

Wartość bezwzględna liczb
https://www.youtube.com/watch?v=WhsZ1oAWmi0

Błąd bezwzględny i błąd względny
https://www.youtube.com/watch?v=8I4SVAYuOyo