Ćwiczenia i zadania Klasa V B – część 2

Ćwiczenie 1. Rzucamy 2 razy sześcienną kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równą 9?

P\left(A\right)=\frac{A}{\Upomega }\quad\quad\Upomega =6^{2}=36\quad\quad\mathrm{A}=\left\{4-5;5-4;3-6;6-3\right\}=4

P\left(A\right)=\frac{A}{\Upomega }=\frac{4}{36}=\frac{1}{9}

Ćwiczenie 2. Zmierzono wzrost uczniów otrzymując następujące wyniki:

Wzrost w cm 110 115 120 130
Ilość uczniów 2 4 3 1

\textit{ŚREDNIA}=\frac{110\cdot 2+115\cdot 4+120\cdot 3+130\cdot 1}{2+4+3+1}=\frac{1170}{10}=117cm

Ćwiczenie 3. Oblicz średnią ważoną podanego zestawu liczb.

Liczba 6 9 12
Waga 2 1 3

\textit{ŚREDNIA WAŻONA }=\frac{6\cdot 2+9\cdot 1+12\cdot 3}{2+1+3}=\frac{12+9+36}{6}=\frac{57}{6}=9,5


Zadania:

  1. Rzucamy 2 razy sześcienną kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek większej niż 9?
  2. Na obozie jest 32 uczniów o średniej wieku 17 lat. Średnia ta wzrośnie do 18 lat jeśli doliczy się nauczyciela. Ile lat ma nauczyciel?
  3. Uczeń otrzymał następujące oceny z wagami:
    Ocena 2; 3 3; 4 4; 1
    Waga 2 1 3

    Oblicz jaką ocenę semestralną otrzymał uczeń? Wynik zaokrąglij do pełnej oceny.