Ćwiczenia i zadania Klasa I F – część 3

Ćwiczenie 1. Oblicz i zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku: \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}+\mathbf{0},\left(\mathbf{3}\right).

\frac{1}{3}+0,\left(3\right)=\frac{1}{3}+\frac{3}{9}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}=0,66666\ldots \approx 0,67

Ćwiczenie 2. Określ wartość bezwzględną i oblicz: \left| \mathbf{1,5}\right| +\left| -\mathbf{0,25}\right|.

\left| 1,5\right| +\left| -0,25\right| =1,5+0.25=1,75

Ćwiczenie 3. Oblicz błąd bezwzględny i błąd względny procentowy, który popełniono, przybliżając wartość rzeczywistą \boldsymbol{x}=\mathbf{6,8}\boldsymbol{\mathit{cm}}, wielkością \boldsymbol{a}=\mathbf{7}\boldsymbol{\mathit{cm}}.

błąd bezwzględny = \left| x-a\right| =\left| 6,8-7\right| =\left| -0,2\right| =0.2

błąd względny procentowy = \frac{\left| x-a\right| }{\left| x\right| }\cdot 100\% =\frac{\left| 6,8-7\right| }{\left| 6,8\right| }\cdot 100\% =\frac{0,2}{6.8}\cdot 100\% \approx 3\%


Zadania:

  1. Oblicz i zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku:
    1\frac{7}{9}-\sqrt{3}=
  2. Oblicz:
    1+\left| 1-\sqrt{2}\right|=
  3. Oblicz błąd bezwzględny i błąd względny procentowy, jeśli: wartość rzeczywista x=14,57 kg, przybliżenie a=15 kg.